Intermediar vanzari

Home / Anunturi

Anunturi

 

ANUNT PUBLIC


 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul,SC RBR IMPORT EXPORT GROUP SRL cod CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor, pune la dispoziţia publicului informaţii referitoare atât la starea factorilor de mediu (aer, apă, sol), cât şi a factorilor fizici (zgomotul şi gestionarea deşeurilor) în perimetrul punctului de lucru din Alexandria, DJ 504 (Alexandria-Cernetu).

SC RBR IMPORT EXPORT GROUP SRL, deține autorizația de mediu nr.93 din 10.06.2014, emisă de catre Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman.

 • Calitatea aerului (respectarea prevederilor legale în vigoare pentru indicatorii de

calitate ai aerului );

 • Sol;

 • Apă ;

 • Zgomot ambiental;

 • Gestiunea deşeurilor.

 

Buletin informativ cu privire la impactul asupra mediului a activităţilor SC RBR IMPORT EXPORT GROUP SRL (H.G. 878/2005, art. 26) – perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 .

SC RBR IMPORT EXPORT GROUP SRLmonitorizează şi menţine calitatea factorilor de mediu, respectiv apă, aer, sol, cât şi a factorilor fizici (zgomotul şi gestionarea deşeurilor ), în conformitate cu prevederile autorizatiei de mediu.

 • Apele uzate menajere sunt deversate intr-o statie de epurare cu o incarcare hidraulica de 0,75 mc/zi, iar de aici sunt evacuate la teren printr-un sistem de drenaj

 • Apele rezultate din spalarea pardoselei din hala, nu conțin substante poluante, sunt preluate prin sifoane de pardoseala din rigolele acoperite cu gratare metalice dupa care trec in separatorul de impuritați tip camin cu filtru coalescent, iar apoi sunt evacuate in sistemul de drenaj.

 • Apele pluvialerezultate din parcare si drumul de acces sunt preluate prin guri de scurgere in sistemul de canalizare, trecute printr-un separator de impuritati cu filtru coalescent si evacuate in sistemul de drenaj.

 

 • Calitatea aerului - se respectă prevederile STAS 12574/1987

 

 • Sol – suprafețe impermeabilizate

 

 • Gestiunea deşeurilor: SC RBR IMPORT EXPORT GROUP SRL,colectează selectiv deşeurile, pentru predarea acestora fiind încheiate contracte cu agenți economici autorizați. Se intocmește evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Zgomot ambiental – se respectă încadrarea nivelului de zgomot în limitele admise, nivel de zgomot conform STAS 10009/1988. Acustică urbană.


 

In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, in urma activitatilor efectuate, nu au fost inregistrate evenimente care sa afecteze calitatea factorilor de mediu.


 


 


 

Contact

Dj 504 nr 4, Alexandria Cernetu

Nr fix / fax : 0347.404.597

Galerie Foto

Contact/ Impresii